|| Shree Kuladevata Prasanna ||

February, 26th, 2024

Muhurta- 12:16 PM

Countdown Expired!

Smt. Laxmi & Late. Shree. Raya Gunaga Request the pleasure of your company at the wedding of their Grand-son.

Jairaj

S/O Smt. Sumati & Shree. Chandrakant Gunaga

Nagashree

D/O Smt. Tara & Shree. Maruti Gunaga

Shree Shalivaahan Shake 1945, Shobhakrut Samvatsar, Maagh, Krishna Paksha Bidige, Date: 26-02-2024, Monday, 12:16 PM. 

Venue- Honnarakha Sabhabhavan, Ankola, Uttara Kannada

Engaged On

19/10/2023

Groom's Family

Smt. Sumati & Shree. Chandrakant Gunaga Mother & Father
Smt. Laxmi Raya Gunaga Grandmother
Smt. Jayalaxmi & Shree. Shantaram Gunaga Aunt & Uncle
Smt. Parvati & Shree. Ullas Gunaga Aunt & Uncle
Smt. Mamata & Shree. Jagadeesh Gunaga Aunt & Uncle
Shree. Satish Raya Gunaga Uncle
Smt. Nagaveni & Shree. Manju Gunaga Aunt & Uncle
Smt. Madhura & Shree. Pramod Gunaga Cousin & Cousin-in-Law
Kartik Shantaram Gunaga Brother
Ashrita Manju Gunaga Cousin
Prarthana Jagadeesh Gunaga Sister
Pranamya Pramod Gunaga Niece

Bride's Family

Smt. Tara & Shree. Maruti Gunaga Mother & Father
Shree. Mohan Narayan Gunaga Uncle
Smt. Vishalu & Shree. Vinayak Gunaga Sister & Brother-in-law
Smt. Shambhavi & Shree. Raviraj Gunaga Sister & Brother-in-law
Vidwan Vinayak Gunaga Sister's Son
Shreetan Raviraj Gunaga Sister's Son

Location

Honnaraka Sabha Bhavana, Ankola, Uttara kannada, Karnataka, India

Shopping Cart