||Shree Kuladevatha Prasanna
Shree Vishnumurthi Prasanna||

SURESH & SOWJANYA

WE ARE GETTING MARRIED

Save the Date

20/1/2022

We Inviting You and Your Family On

THURSDAY

20 JAN 2022

Muhurtha @ 11.55 AM

At "Kamadhenu Sabhabavana" Brahmashri Narayanaguru Seva Sangha, (Near Swaraj Maidana) Moodabidri

SOWJANYA

(D/O Bhavani shankar)

SURESH

(S/O Kadya Bangera)

COUNTDOWN TO

SURESH & SOWJANYA

WEDDING CEREMONY

  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

Memorable Photo Gallery

We are going to

Celebrate Our Love

AWAITED MOMENT OF OUR LIFE

The Wedding Events

Wedding Ceremony

Kamadhenu Sabhabavana Brahmashri Narayanaguru Seva Sangha,(Near Swaraj Maidana)Moodabidri

Marriage & Reception Venue

Presents In Blessing Only

B. Bhavani Shankar Barya guttu

B.J Sanjith Barya guttu

Shopping Cart